KRAJOWE FORUM NA RZECZ TERAPII CHORÓB RZADKICH

AKTUALNOŚCI

K O N F E R E N C J A
„Choroby Rzadkie – diagnostyka i deki dedykowane ich terapii – Wyzwania dla Polski 2020”
25.11.2019 Warszawa – Hotel Novotel Centrum

WWW.OMP-POLSKA.PL

 ZAPROSZENIE-25.11.2019

Skip to content