Byłbym wdzięczny, gdyby jakakolwiek osoba mogła mi pomóc

Rate this post

Zadaję sobie pytanie, a teraz również was, trenerów, czy to wszystko może być wywołane przez ten stan, czy też jest coś znacznie głębszego

Zwykle zwracam uwagę, że jestem lekko hipochondrykiem i często martwię się najmniejszym objawem, prawda jest taka, że ​​obecnie zdrowie objawy te nie są już nasilone w moim umyśle, ale stają się rzeczywistą przeszkodą w normalnym życiu dla mnie, jak również moje gospodarstwo domowe.

Pojawiająca się choroba zdrowie i zmiany kontekstu

Zmiany epidemiologiczne i rynkowe w obecnych dziesięcioleciach charakteryzują się wydłużeniem życia, a następnie wzrostem populacji osób starszych, któremu towarzyszy wzrost częstości występowania przewlekłych chorób oraz stanów kruchości i niepełnosprawności.

Trwałe stany niezakaźne, a zwłaszcza choroby serca, guzki, przewlekłe choroby układu oddechowego, cukrzyca, stanowią główną przyczynę śmiertelności, niepełnosprawności, zachorowalności na poziomie krajowym, europejskim i światowym,

z silnym wpływem na problemy zdrowotne, a także na problemy gospodarcze, a także społeczne: we Włoszech choroby przewlekłe wpływają na 25% całej populacji, a także pochłaniają 75% wydatków, a także wielkości działalności krajowego systemu zdrowia i dobrego samopoczucia.

Pojawiająca się choroba zdrowie i zmiany kontekstu

Jeśli weźmiemy pod uwagę lata życia przeżyte w problemach upośledzenia lub utracone w wyniku choroby (DALY), obok chorób serca i nowotworów, lokalizujemy choroby lub stany zaburzeń psychicznych, które mają wpływ na inne choroby niezakaźne i to z kolei wpływa

Wraz ze wzrostem występowania chorób uporczywych oraz schorzeń słabych i specjalnych potrzeb, osoby o złożonych wymaganiach terapeutycznych, które wymagają dużego zaangażowania w zdrowie i dobre samopoczucie oraz źródeł wsparcia, wzmacniają: nie są samowystarczalne pacjenci,

  • tacy jak osoby starsze z wieloma chorobami, jak również z demencją starzejącą się, osoby z innowacyjną śmiertelną chorobą guzową,
  • osoby z postępującąniepełnosprawne choroby neurologiczne, osoby z urazami lub skrajnymi wpadkami umysłowymi,
  • osoby w śpiączce lub z całkowitym zniesieniem funkcji motorycznych, osoby leczone substytucyjnie (wspomaganie układu oddechowego lub tlenoterapia, sztuczne karmienie).

Zwalczanie uporczywych zdrowie chorób nadal stanowi poważny problem

uznawany na całym świecie; potwierdza to nowe podejście European Wellness 2020, reklamowane przez Globe Health Company (THAT), mające na celu poprawę dobrego samopoczucia i zdrowia ludności Europy.

Wśród sześciu celów priorytetowych, które mają zostać osiągnięte do 2020 r., Pierwsze miejsce zajmuje zmniejszenie zdrowie liczby nagłych zgonów (w wieku od 30 do 70 lat) o 25% w wyniku wszystkich czterech najczęściej występujących chorób przewlekłych,

  • w szczególności chorób serca, nowotworów, warunki oddychania, a także problemy diabetyków.
  • Rozwój wiedzy naukowej i zastosowań technologicznych wpływa na perspektywy oferowane przez opiekę zdrowotną, zwiększając możliwości diagnozy,
  • terapii, a także wsparcia wielu schorzeń, zdolność do świadczenia skutecznych usług opartych na dowodach w odpowiedni sposób,
  • możliwość wykonywania określonych usług naprawczych i skomplikowana pomoc nawet w sytuacjach pozaszpitalnych, mieszkalnych lub domowych.

Kontekst społeczno-ekonomiczny wymaga skupienia się na ograniczaniu rosnących wydatków na zdrowie, aby zapewnić poprawę usług zdrowotnych w związku ze wzrostem średniej długości życia, a także rozpowszechnieniem chorób przewlekłych.

Cel polegający na zapewnieniu optymalnego przydziału dostępnych środków, adekwatności poziomów leczenia w odniesieniu do rodzaju i intensywności choroby, równości dostępności w odniesieniu do potrzeb,

koncentracji na opłacalności wykonania, jest taktyczny w odniesieniu do możliwość utrzymania i tworzenia publicznej służby zdrowia w skutecznym zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych obywateli.

Poprawa edukacji i uczenia się, uznanie znaczenia atmosfery, a także nawyków dla zdrowia i dobrego samopoczucia, przepływ wiedzy, a także zdolności regeneracyjne i analityczne specyfików, nacisk na rynek, aby podkreślać zdrowie i dobre samopoczucie,

a także dobre samopoczucie elementy, a także zachęcanie do przyjmowania rozwiązań zdrowotnych, oczekiwań zdrowotnych obywateli, a także zwiększenia zapotrzebowania na usługi zdrowotne.

Ludzie często odgrywają bardzo aktywną rolę w zarządzaniu swoim własnym samopoczuciem, łącząc się z rozwiązaniami zdrowotnymi i specjalistami nie tylko jako klient / odbiorca, ale także jako klient / aktor w swoich własnych kursach unikania, pomocy, terapii i diagnozy.

Powrót do indeksu rozdziałów Refleksje na temat różnych typów dostawców usług zdrowotnych i dobrego samopoczucia

Przedstawiony powyżej kontekst od kilku lat zwrócił uwagę polityków, a także menedżerów na potrzebę przeorientowania oferty rozwiązań w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia, dostosowując je do rozwoju zdrowia domaga się, a także zagwarantowanie ustalenia niezbędnych poziomów pomocnych przy efektywnym wykorzystaniu dostępnych zasobów.

Porozumienie o zapobieganiu Jednym z celów makroekonomicznych Krajowej Strategii Prewencji na lata 2014-2018 jest zmniejszenie możliwego do uniknięcia obciążenia chorobowością, zgonami, a także upośledzeniem w postaci chorób niezakaźnych.

Aby zmniejszyć zachorowalność, śmiertelność, a także przedwczesne upośledzenia spowodowane przewlekłą chorobą,

Strategia uznaje metodę, która obejmuje techniki populacyjne, a także strategie dotyczące

Podejścia obszarowe opierają się na programach reklamujących sposób życia oraz atmosfery pożądane dla zdrowia ludności, skupione na rozwijaniu problemów, aby ułatwić podejmowanie zdrowych i zrównoważonych działań.

Podejście polega na zastanowieniu się nad całym przebiegiem obecności w rozumowaniu dotyczącym zagwarantowania zdrowego i zrównoważonego, a także aktywnego starzenia się, ingerowania w różne obszary i społeczne konteksty zdrowie życia jednostek, uruchamiania polityk i procedur międzysektorowych, zgodnie z rozumowaniem upodmiotowienia sąsiedztwa. .

Indywidualne podejście obejmuje leczenie w odniesieniu do elastycznych aspektów zagrożenia (palenie papierosów, alkohol, nieprawidłowa dieta i mniej aktywny tryb życia), a także pośrednich czynników ryzyka (nadwaga / nadmierna waga, wysokie ciśnienie krwi, dyslipidemia, hiperglikemia, stan przedrakowy, a także rany nowotworowe), poprzez programy bardzo wczesnej diagnozy, modyfikacji stylu życia, aktywizacji terapii zintegrowanych w analizie i ścieżkach terapeutycznych przejęcia kontroli nad pierwotną chorobą przewlekłą.

  • Celem jest uniknięcie wystąpienia warunków, poprzez dostosowanie warunków ryzyka, zmniejszenie obciążenia niektórymi patologiami poprzez ich identyfikację,
  • a także interwencję na wczesnym etapie, aby opóźnić ewolucję warunków, a także początek problemów, zachowując jak najwięcej jak najdłużej dobrej jakości życia.

Wróć do indeksu rozdziałów Oferta leczenia podstawowego

Opieka medyczna oznacza początkowy kontakt osoby z usługą odnowy biologicznej, a także potrzebę zapewnienia opieki nad wysoką częstotliwością chorób, w tym różnych innych poziomów pomocnych w najbardziej wymagających i skomplikowanych sytuacje.

Postęp w kontekście epidemiologicznym wymaga, aby skutecznie przeciwdziałać uporczywym patologiom na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej,

przejścia od specyfiku oczekującego na suplement wysiłkowy, unieruchomienia jednostki w przeciwieństwie do patologii, stałej zamiast anegdotycznej, opartej na partnerstwo trwające pomiędzy trenerzym a osobą,

nad umiejętnością integracji różnych umiejętności zawodowych, zapewniające udział wyspecjalizowanych służb opiekuńczych i pomocy społecznej w uzasadnieniu powiązania ścieżek między ośrodkiem zdrowia a ramami domowymi.

Wróć do indeksu rozdziałów Oferta leczenia podstawowego

Kluczowymi obszarami, na których należy przeprowadzić reorientację opieki zdrowotnej, opisanymi w jednym z najnowszych akt firmy Globe Wellness, są: dostępność pomocy, rozumiana jako zdolność ludzi do uzyskania wsparcia w razie potrzeby;

ciągłość usług pomiędzy specjalistami i na przestrzeni czasu lub zdolność do zapewnienia spójnych metod leczenia między różnymi zdrowie specjalistami i zapewnienia ciągłości leczenia i przebiegu leczenia w czasie;

współpraca między specjalistami w podstawowej opiece zdrowotnej i między opieką medyczną, a także różnymi innymi poziomami opieki;

zakres świadczeń objętych ubezpieczeniem (promocja zdrowia i dobrego samopoczucia oraz unikanie dolegliwości, diagnoza, terapia, pomoc, a także powrót do zdrowia); odpowiedzialność specjalistów za pewną, opartą na dowodach, wysoką jakość opieki nad populacją;

centralny punkt osoby i członków rodziny w diagnostyce medycznej, terapii, a także ścieżkach wsparcia, reklamowanie ich zaangażowania w wyznaczanie celów, dbanie o kwalifikowaną i zrozumiałą interakcję, reklama i energiczne uczestnictwo w zarządzaniu przebiegiem leczenia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here