dziesiątka różańca – 10 – świętego – jako pokuta – jak odmawiać – tekst – jak zrobić

5/5 - (1 vote)

W zależności od części świata, w której się znajdujesz, może to być powszechny lub wyjątkowy widok, gdy ktoś gorliwie ściska różaniec, z pochyloną głową i opuszczonymi oczami, gdy powoli przesuwa palcami od koralika do koralika, jednocześnie cicho modląc się Różaniec katolicki. Odmawianie 10 rozanca oznacza powtarzanie zestawu modlitw opartych na Piśmie Świętym podczas medytacji nad życiem Jezusa i Maryi.

Jaka jest historia katolickiego 1 dziesiątka różańca? Praktyka śledzenia modlitw za pomocą koralików lub zawiązanych lin to starożytna tradycja, która obejmuje kilka stuleci i religii.

dziesiątka różańca – 1 dziesiątka różańca – cząstka – 10

Jeszcze przed narodzinami Jezusa wyznawcy na całym świecie mieli zwyczaj powtarzania modlitw według określonego schematu i liczenia tych modlitw za pomocą kamieni lub innych przedmiotów. Po służbie Chrystusa na ziemi i Jego chwalebnym Zmartwychwstaniu, św. Paweł zachęcał wierzących do nieustannej modlitwy (1 Tesaloniczan 5:16-18). W IX wieku mnisi recytowali wszystkie 150 psalmów w ramach swoich codziennych modlitw, licząc za pomocą kamyków.

Chrześcijańscy świeccy starali się naśladować to nabożeństwo z cząstka różańca, ale było to trudne, biorąc pod uwagę ich wysoki wskaźnik analfabetyzmu.

W rezultacie świeccy zaczęli odmawiać co tydzień 150 Ojcze nasz zamiast Psalmów. Aby śledzić, używali zawiązanego sznurka, małych kawałków drewna i ostatecznie koralików. Tradycja katolicka głosi, że praktyka odmawiania 10 różańca świętego, jaką znamy dzisiaj, sięga XIII wieku, kiedy uważa się, że Matka Boża ukazała się św. Dominikowi de Guzmanowi w wizji.

dziesiątka różańca - 1 dziesiątka różańca - cząstka - 10

W tym czasie w Europie istniały pewne herezje zaprzeczające wcieleniu Chrystusa, wśród innych doktryn chrześcijańskich. Św. Dominik założył Zakon Dominikanów, który wędrował od miasta do miasta głosząc kazania przeciwko tym herezjom.

To właśnie w tym czasie walki z herezjami Maryja ukazała się Dominikowi we Francji, wręczając mu różaniec i pouczając świętego, aby zachęcał ludzi do odmawiania dziesiatek rozanca jako sposobu na przywrócenie upadłym drogi do Boga.

dziesiątka różańca – jak odmawiać – jak zrobić – tekst

Niezależnie od tego, czy historia dziesiatka rozanca katolickiego wywodzi się z recytowania psalmów przez mnichów z IX wieku, czy też z cudownego objawienia się Marii św. Dominika, uczeni zgadzają się, że modlitwy odmawiane obecnie podczas różańca ewoluowały na przestrzeni wieków.

A dziesiątka różańca jak odmawiać? dziś pełne odmawianie różańca katolickiego obejmuje najbardziej znane modlitwy denominacji, a mianowicie: Credo Apostolskie, Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, Modlitwa Fatimska i Zdrowaś Święta Królowo.

Jaki jest cel różańca katolickiego, dziesiątka różańca jak odmówić? Cel różańca katolickiego jest prosty: uczyć ludzi o życiu Jezusa i Maryi poprzez modlitwę i kontemplację.

Chociaż cel różańca jest dość prosty dziesiątka różańca jak zrobić, wydarzenia biblijne, na których wierni powinni się skupić, nazywane są „tajemnicami”, ponieważ dotyczą one sedna cudownych narodzin Jezusa, Jego posługi i zmartwychwstania oraz roli Maryi w historii zbawienia.

dziesiątka różańca - jak odmawiać - jak zrobić - tekstA dziesiątka różańca jako pokuta? Powtarzanie modlitw podczas różańca ma za zadanie odciąć się od zgiełku naszego codziennego życia i zachęcić do spokojnej refleksji nad tajemnicą, nad którą się modlimy. Różańce można odmawiać indywidualnie na osobności, z rodziną w domu lub w ramach większej grupy, na przykład w kościele przed Mszą św.

Celem dziesiątka różańca świętego nadal jest śledzenie wzoru modlitwy, a także dawanie wiernym czegoś, czego mogą się uchwycić w ich wysiłkach na oderwanie się od stresu dzisiejszego świata i dalsze ugruntowanie się w modlitwie.

dziesiątka różańca – jako pokuta – w jaki sposób odmówić dziesiątkę różańca

Jakie jest znaczenie modlitwy? Istnieje wiele odmian dziesiątka różańca tekst. Niektóre są wystarczająco duże, aby nosić je na szyi, a inne są dopasowane do palca. Kiedy większość ludzi myśli o katolickim różańcu, wyobraża sobie różaniec, który zwykle składa się z 59 koralików nawleczonych w pętlę z krucyfiksem wiszącym na końcu pętli.

Krucyfiks i każdy koralik przedstawiają określoną modlitwę, którą należy odmawiać, gdy osoba modląca się umieszcza palec wzdłuż długości koralików. Mówiąc najprościej, paciorki dziesiątki różańca są pogrupowane w pięć dziesiątek, dekadę odnoszącą się do zgrupowania dziesięciu paciorków, na których odmawia się jedno Zdrowaś Mario za każdy paciorek.

 • Z kolei każdą dziesiątkę poprzedza modlitwa Chwała Ojcu, ogłoszenie tajemnicy (wydarzenia biblijnego jak odmawiac dziesiatke rozanca) do rozmyślania oraz modlitwa Ojcze nasz. Wyjaśnienie krok po kroku, jak odmawiać różaniec, można znaleźć tutaj jak odmawiać 10 różańca.
 • Istnieją cztery kategorie tajemnic, nad którymi katolicy rozmyślają podczas odmawiania jak odmawiać dziesiątkę różańca. Każda tajemnica przypomina żywe wydarzenie z życia Jezusa i Maryi. Są tajemnice radosne, które przywołują takie wydarzenia, jak Zwiastowanie, wizytę Maryi u kuzynki Elżbiety czy dzieciństwo Jezusa.

Istnieją Tajemnice Światła, które koncentrują się na chrzcie Jezusa, Jego pierwszym cudzie w Kanie Galilejskiej i ustanowieniu Świętej Eucharystii. Następne są Tajemnice Bolesne, które koncentrują się na męce Jezusa.

Jak odmawiać różaniec, jak odmówić 10 różańca? Celem różańca jest pomoc w zachowaniu pamięci o pewnych głównych wydarzeniach w historii naszego zbawienia. Różaniec rozważa dwadzieścia tajemnic, które są podzielone na pięć tajemnic radosnych (odmawianych w poniedziałek i sobotę), pięć tajemnic światła (odmawianych w czwartek), pięć tajemnic bolesnych (odmawianych we wtorek i piątek) oraz pięć Tajemnic Chwalebnych (odmawiane w środę i niedzielę). Wyjątkowo tajemnice radosne można odmawiać w niedziele Adwentu i Bożego Narodzenia, a tajemnice bolesne w niedziele Wielkiego Postu.

dziesiątka różańca – świętego – jedna dziesiątka różańca

Czasami zadaje się pytanie jak odmówić dziesiątkę różańca, dlaczego ze wszystkich wydarzeń w życiu naszego Pana Różaniec bierze pod uwagę tylko te dwadzieścia. Tajemnice różańca oparte są na wydarzeniach z życia naszego Pana i Jego Matki, które są celebrowane w Liturgii. Istnieje analogia między głównymi świętami ku czci naszego Pana i Jego Matki w roku liturgicznym a dwudziestoma tajemnicami różańca.

Dlatego ten, kto odmawia dwadzieścia tajemnic różańca jednego dnia jak się odmawia różaniec, zastanawia się nad całym cyklem liturgicznym, który Kościół obchodzi w ciągu każdego roku. Dlatego niektórzy papieże nazywali różaniec kompendium Ewangelii. Nie można zmienić tajemnic różańca bez utraty odpustów jedna dziesiątka różańca, jakich Kościół udziela za odmawianie różańca.

 • dziesiątka różańca - świętego - jedna dziesiątka różańcaPrzeżegnaj się i odmów „Skład Apostolski”
 • Odmów „Ojcze nasz”
 • Odmów trzy razy „Zdrowaś Maryjo” w intencji wiary, nadziei i miłości
 • Powiedz „Chwała Ojcu”
 • Ogłoś Pierwszą Tajemnicę, a następnie odmów „Ojcze nasz”
 • Odmów dziesięć „Zdrowaś Maryjo” podczas rozważania Tajemnicy
 • Odmów „Chwała Ojcu” (Opcjonalnie: odmów modlitwę „O mój Jezu”, o którą prosiła Maryja w Fatimie)
 • Ogłoś następną tajemnicę; następnie odmów „Ojcze nasz” i powtórz te kroki (od 6 do 8), przechodząc przez pozostałe tajemnice.
 • Odmów końcowe modlitwy: „Zdrowaś, Święta Królowo” i „Ostatnia modlitwa”
 • Uczyń „znak krzyża”

Papież Święty Jan Paweł II zasugerował odmawianie różańca w następujący sposób z różaniec dziesiątka: tajemnice RADOSNE w poniedziałek i sobotę, ŚWIATŁA w czwartek, BOLEŚNA we wtorek i piątek, CHWAŁA w środę i niedzielę (z tym wyjątkiem; niedziele Adwentu i Bożego Narodzenia) – RADOSNE; niedziele Wielkiego Postu – ŻAŁOSNE). Dzięki temu wiesz w jaki sposób odmówić dziesiątkę różańca. Oto wykres:

 • PONIEDZIAŁEK RADOŚCI
 • WTOREK SMUTNY
 • Środa WSPANIAŁA
 • CZWARTEK ŚWIETNY
 • PIĄTEK SMUTNY
 • RADOSNA sobota
 • Niedziele Adwentu i Bożego Narodzenia RADOSNYCH
 • NIEDZIELE WIELKIEGO POSTU SMUTNE
 • Inne niedziele CHWALNE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here