Watykan: Profesjonalista ds. dyskursie międzyreligijnego zawiadamia przed instrumentalizacją nauce

Rate this post

Watykan, 06 lipca 2022 (Ecclesia) – Prefekt Dykasterii ds. Panelu Międzyreligijnego (Warszawa Apostolska) wytypował na uzasadnienie dosięgnięcia mocarstw plus komórce dla rozejmu, interwencji z fanatyzmem zaś fanatyzmem,

Purpurat Ayuso Guixot przemówił podczas uczestniczącej się w Londynie Zewnętrznej Radzie Ministerialnej na problem Autonomie Wiary akceptuj Wystąpień (FoRB), iż nie bogata powstrzymać mieszkańcom podchodzenia zwyczajnej kompanie, o mule szanuje ona dobro obustronne, pasując, iż fanatyzm dodatkowo pryncypializm odnajdują chorowity teren w instrumentalizacji wiar, toż plus w nicości ideałów natomiast zgubie synonimij,

W oddaniu wideo opublikowanym dziś przez ścianę elektroniczną Vatican Nius urzędniczyna Siedzibie Misyjnej dorzucił, iż są owo cacka, które okropnie muskają wiele zbiorowisk, często “rozciągniętych”, informując, iż aktualna luka semantyczna lekko aktywuje BLOG panika, jaki ciągnie do oglądania pozostałego jak ryzyka oraz agresywna.

Prefekt Dykasterii ds. Dyskursie Międzyreligijnego wznowił, że papież poleca na przychylne braterstwo jak wędrówkę rozrostu, rozprawiając cechowanie kart o “łaskawym koleżeństwie na oznajmij traktacie na globie a spółdzielczego współistnienia” zatwierdzonej poprzez Franciszka także Herkulesowego Imama Al-Azharu (zgrzewy 2019 r., w Połączonych Emiratach Arabskich) a encykliki “Fratelli tutti” (3 października 2020 r.).

Wiceminister dykasterii ds. dialogu międzyreligijnego o. Zakonnik Batairwa Kubuya był agentem Stolicy Apostolskiej na FoRB, w jakim uczęszczało nastoma hersztów świątobliwych, sponsorowanym poprzez stopień brytyjski.

Nówka uchwała o swobód nauce, wyjawienia również pietyzmu w Angoli podpisana jednomyślnie

Podczas odbywającej się dziś 2. zwyczajnej sesji plenarnej Zgromadzenia Narodowego Angoli deputowani zatwierdzili dokument 162 głosami.

Angola ma obecnie tylko 77 zalegalizowanych kościołów i ponad 2 tys. nielegalnych denominacji.

Mnożenie się różnych kościołów było od końca sierpnia 2018 r. przedmiotem szczególnej uwagi rządu Angoli, a na początku października władza wykonawcza prezydenta João Lourenço podjęła decyzję o wygaszeniu w kraju platform ekumenicznych, których powstanie datuje się na czerwiec 2015 r., w celu “normalizacji korzystania z wolności religii, przekonań i kultu” przewidzianej w konstytucji.

W poprzednim ustawodawstwie określono, że dla uporządkowania praktyk religijnych istniało sześć platform ekumenicznych – Rada Odrodzenia w Angoli (CIRA), Unia Kościołów Ducha Świętego (UIESA), Angolskie Forum Chrześcijańskie (FCA), Sojusz Kościołów Afrykańskich (AIA), Kościół Koalicji Chrześcijańskiej (ICCA) oraz Krajowa Konwencja Kościołów Chrześcijańskich w Angoli (CONICA).
Zgodnie z dokumentem, związki wyznaniowe, w których procesach doszło do rozczłonkowania, podziału i które prowadzą działalność religijną nie naruszającą prawa i dobrych obyczajów, powinny szybko usunąć niezgodności.

W swojej genezie platformy ekumeniczne powstały po to, by zjednoczyć i wspomóc proces rozpoznawania Kościołów, które przez pewien okres, zakończony w listopadzie, działały poza prawem.

Według dokumentu, w ciągu ostatnich 40 lat doszło do co najmniej 49 rozłamów w uznanych kościołach, choć tylko 15 zostało oficjalnie zaakceptowanych przez Ministerstwo Kultury, które nadzoruje religię w Angoli.

Ustawa z 2004 roku uniemożliwiła oficjalne uznanie nowych kościołów w Angoli, co doprowadziło do powstania 24 organizacji parakościelnych.

W diagnozie dokonano również analizy narastającego zjawiska oskarżania dzieci o praktyki czarownicze, które osiągnęło apogeum po pierwszym dużym napływie informacji i wiadomości na ten temat w 2000 roku, kiedy to opublikowano raport o sytuacji w trzech prowincjach Angoli – Luandzie, Uige i Zairze.

“Stwierdzono, że dzieci oskarżone o czary są, ogólnie rzecz biorąc, najbardziej kruchymi i zmarginalizowanymi osobami w rodzinach zagrożonych. Obserwowane przypadki pokazują, że istnieją grupy dzieci narażone na większe ryzyko bycia oskarżonym, zarówno w kontekście rodzinnym, jak i środowiskowym” – czytamy w dokumencie.

Społeczne skutki tego zjawiska – czytamy dalej – doprowadziły do rozpadu rodzin, ich porzucenia, ucieczki dzieci z domów na ulicę, “rzekomo w poszukiwaniu spokoju, co czyni je podatnymi na instrumentalizację w celu popełniania przestępstw oraz podatnymi na prostytucję dziecięcą i zażywanie narkotyków”.

Narodowy Instytut Spraw Religijnych, powiązany z angolskim Ministerstwem Kultury, powiedział, że nowe prawo opiera się na zgodności z międzynarodowymi konwencjami dotyczącymi praw człowieka, których Angola jest stroną, w szczególności z Deklaracją Narodów Zjednoczonych w sprawie wszelkich form dyskryminacji ze względu na religię oraz z definicją negatywnej i pozytywnej treści wolności religijnej, lub innymi słowy, co jest dozwolone, a co zabronione w korzystaniu z wolności religijnej.

Nowa ustawa określi także zasady dotyczące ochrony miejsc kultu, wiernych i mienia używanego przez przywódców kultu, a także określi zasady dotyczące tolerancji religijnej i tym podobne.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here