koronka do bożego miłosierdzia – jak się odmawia – nowenna – tekst – różaniec

Rate this post

Koronka do Miłosierdzia Bożego jest modlitwą pobożną, która gwarantuje tym, którzy ją odmawiają, zwłaszcza w chwili śmierci, łaskę nawrócenia i odpuszczenie wszystkich grzechów. Jest to także modlitwa, która wyprasza Miłosierdzie Boże dla całej ludzkości, składając Mękę i Miłość Jezusa, Jego cierpienie, jako ofiarę przybliżającą Boga ludziom.

Jego geneza związana jest z postacią siostry Marii Faustyny Kowalskiej, zakonnicy żyjącej na początku XX wieku, członkini Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, kanonizowanej w 2000 roku przez papieża Jana Pawła II.

koronka do bożego miłosierdzia – jezusa – jak odmawiać

Liczne łaski, jakie otrzymała od niej w swoim krótkim życiu, wizje, cuda, objawienia, których była jej nosicielką, uczyniły z niej główną propagatorkę nabożeństwa do Jezusa Miłosiernego. Sam Jezus przy jednej z okazji, gdy mu się ukazała, nazwałby ją „Sekretarką Bożego Miłosierdzia”, a jako Apostołka Bożego Miłosierdzia jest wszędzie uwielbiana.

Ale jak jak odmawiać koronka do miłosierdzia bożego? Siostra Faustyna, urodzona i wychowana w bardzo religijnej, ale ubogiej rodzinie, objawiła wczesne i autentyczne powołanie, ale musiała długo czekać, zanim mogła podjąć życie zakonne. Była słabego zdrowia, zmarła w wieku trzydziestu trzech lat, ale pozostawiła po sobie świadectwo wiary i żarliwości religijnej o wielkiej intensywności i człowieczeństwie, zupełne zjednoczenie z Bogiem i Jego wolą.

koronka do bożego miłosierdzia - jezusa - jak odmawiaćByła wielką propagatorką kultu koronka do bożego miłosierdzia, po objawieniu się Jezusa, który ubrany na biało i w akcie błogosławieństwa nakazał jej reprezentować go i rozpowszechnić Jego wizerunek, z obietnicą, że ten, kto go czcił, pozna zbawienie i życie wieczne. Obraz ten został po raz pierwszy stworzony przez artystę litewskiego, zgodnie z zaleceniami duchowego ojca Siostry Faustyny i pod jego ścisłą kontrolą. Przedstawia Jezusa ubranego w białą szatę, z uniesioną prawą ręką i dwoma promieniami wychodzącymi z jego serca, białym symbolizującym wodę i czerwonym symbolizującym krew. Zawsze idąc za radą Siostry Faustyny, na obrazie widnieje napis „Jezu, ufam tobie”, Jezu ufam Tobie.

A jak odmawiać koronka do miłosierdzia bożego?

Przy okazji jej późniejszego pojawienia się, Jezus nauczył ją szczególnej formy modlitwy, która zagwarantowałaby jej miłosierdzie tym, którzy ją odmawiali, zwłaszcza w chwili jej śmierci. To koronka do miłosierdzia jezusa.

koronka do bożego miłosierdzia – modlitwa koronka do miłosierdzia bożego

W tej modlitwie zwracamy się bezpośrednio do Boga, ofiarowując Mu Ciało, Krew i Duszę Jego Syna i naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Cierpienie Jezusa przybliża Boga do ludzi, składa w Jego ręce i w Jego wolę zbawienie całej ludzkości. Łaski, o które można prosić w tej modlitwie, nadzieja zbawienia, są proporcjonalne do pełnej ufności pokładanej w miłosierdziu Jezusa iw woli Bożej, do której my możemy się tylko dostosować i zaufać. W rzeczywistości Jezus powiedział do Siostry Faustyny: „Za odmawianie tej Koronki lubię udzielać wszystkiego, co będzie mnie pytać, czy będzie to zgodne z moją wolą”.

Koronka do Miłosierdzia Bożego gwarantuje także łaskę możliwości spokojnego i spokojnego umierania – jak się odmawia koronkę do miłosierdzia bożego. Ta obietnica jest ważna nie tylko dla tych, którzy ją recytują, ale także dla tych, którzy umierają i mają obok siebie kogoś, kto modli się za nich. Jezus zapewnił siostrę Faustynę, że gdy ktoś odmówi tę koronkę przy umierającym, to On sam stanie między duszą tego ostatniego a swoim Ojcem, nie jako sędzia, ale jako zbawiciel – www koronka do milosierdzia bozego pl, a Jego nieskończone Miłosierdzie przyjmie tego człowieka. dusza.

koronka do bożego miłosierdzia - modlitwa koronka do miłosierdzia bożego

Koronka różańca jest także nadzieją dla grzeszników, nawet tych najbardziej zatwardziałych. Jezus wskazał go kapłanom jako ostatni stół zbawienia dla tych, którzy spędzili swoje życie w grzechu. Zgodnie z tym, co Siostra Faustyna relacjonowała w swoich dzienniczkach, Jezus powiedział: „Gdy ta modlitwa zostanie odmówiona z sercem skruszonym iz wiarą za jakiegoś grzesznika, udzielę mu łaski nawrócenia…”.

koronka do bożego miłosierdzia – tekst  – nowenna

Wystarczy odmówić tę Koronkę tylko raz, a nieskończone miłosierdzie Boże zstąpi na najbardziej zatwardziałego grzesznika, koronką do miłosierdzia bożego uwalniając jego duszę od winy i obdarzając go wiecznym zbawieniem. Siostra Faustyna opowiadała, że Jezus zaprosił ją do odmawiania Koronki nad głową grzesznika.

  • Jego Anioł Stróż stał u jej boku, bezradny wobec jego cierpienia, podczas gdy zastępy demonów już czekały na jego duszę, sklep koronka. Ale dzięki interwencji Siostry Faustyny i odmówieniu modlitwa koronka do miłosierdzia bożego demony zniknęły, a biedak mógł umrzeć w pokoju i łasce.
  • Dobrą zasadą byłoby odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego codziennie, a przynajmniej przez dziewięć kolejnych dni, najlepiej o godzinie 15.00, kiedy Jezus oddał za nas życie. W jednym ze swoich dzienniczków Siostra Faustyna napisała, że Jezus, mówiąc jej o śmierci, powiedział jej: „W tej godzinie dokonasz wszystkiego dla siebie i dla innych; w tej godzinie została dana łaska całemu światu, Miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość”.

koronka do bożego miłosierdzia - tekst  - nowennaOdmawianie tej Koronki w tym czasie jest jakbyśmy znajdowali się z duchem pod Krzyżem Chrystusa, aby mocą Jego męki wypraszać miłosierdzie Boga dla nas i dla całego świata, modlitwa koronka do miłosierdzia bożego tekst. Jezus powiedział do Siostry Faustyny: „O godzinie trzeciej po południu wybłagaj Mojego Miłosierdzia szczególnie dla grzeszników i choć przez krótką chwilę zanurz się w Mojej Męce, a zwłaszcza w Moim opuszczeniu w chwili śmierci. To godzina wielkiego Miłosierdzia dla całego świata”.

Zajmuje to tylko pięć minut i jest pocieszającym aktem prawdziwego oddania, zaszczepiającym pokój i radość. Do odmówienia nowenna do bożego miłosierdzia wystarczy korona różańca świętego, choć wraz z rozpowszechnieniem modlitwy powstały specjalnie stworzone różańce z medalikiem przedstawiającym Jezusa Miłosiernego i portretem Siostry Faustyny – różaniec do miłosierdzia bożego.

koronka do bożego miłosierdzia – różaniec – nowenna do matki bożej miłosierdzia

Zaczynamy od odmówienia znaku krzyża, a następnie Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Credo. W każdym z pięciu głównych ziaren jest recytowane: „Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Twojego umiłowanego Syna i naszego Pana, Jezusa Chrystusa, na odpuszczenie grzechów naszych i świata. w całości”, podczas gdy o każdym z pięćdziesięciu mniejszych ziaren mówi się: „Dla Jego bolesnej męki zmiłuj się nad nami i nad całym światem”.

Koronka nowenna do matki bożej miłosierdzia trwa do końca Różańca i trzykrotnie powtarza: „Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem” i kończy się wezwaniem: „O Krwi i Wodo, która wytrysnęłaś z Serce Jezusa, jako źródło miłosierdzia dla nas, ufam Tobie!” i ze znakiem krzyża.

W podsumowaniu:

  • znak krzyża
  • NASZ OJCIEC
  • AVE MARIA
  • KREDO APOSTOLSKIE

W 5 ziarnach Ojcze nasz jest recytowane: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Twojego umiłowanego Syna i Pana naszego Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów naszych i całego świata – nowenna do miłosierdzia bożego. W 50 ziarnach Zdrowaś Mario jest recytowane: Przez Jego bolesną mękę miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na koniec powtarza się 3 razy: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Na zakończenie przed znakiem krzyża odmów 1 raz: O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego jako źródło miłosierdzia dla nas, ufam Tobie

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here