krzyż – na ścianę – drewniany – biały – duży – do salonu – nad drzwi

Rate this post

Krzyż jest głównym symbolem chrześcijaństwa. Przyjęty od IV wieku przez cesarza Konstantyna Wielkiego, składa się z prętów ściętych pod kątem prostym, chrześcijański krzyż przedstawia wydarzenie założycielskie chrześcijaństwa: ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa. W IV i V wieku krzyż zaczął zdobić budowle sakralne. Od VI wieku biały krzyż na ścianę jest stale kojarzony z przedstawieniami Chrystusa.

Różne krzyże w naszej historii mają jedną wspólną cechę: jednoczą ludzi wokół wspólnej wiary. Ten artykuł dotyczy naszego najnowszego dzieła wykonanego w Lotaryngii w hołdzie naszym przodkom, rzemieślnikom ze szkła. Dla całej rodziny, regulowany na wszystkich nadgarstkach, nasz klejnot Lotaryngii potwierdza Twoje pochodzenie i Twoje wartości.

krzyż – duży – drewniany – biały krzyż na ścianę

Prezent dla rzemieślnika, który za każdym razem trafi w dziesiątkę: Krzyż Jezusa lub biały krzyż na ścianę łaciński. Nazywany również „krzyżem krzyżowym lub krzyżem łacińskim”, krzyż Jezusa oznacza ukrzyżowanie Chrystusa. Legenda głosi, że ten model katolickiego krzyża byłby pochodną sztyletu, symbolu pogańskiego pochodzenia.

W różnych krajach świata, zwłaszcza w Azji, drewniany krzyż na ścianę łaciński przedstawiany jest jako przedmiot kultu animistów z okresu przedchrześcijańskiego. Pierwszy chrześcijański krzyż nazywał się „Krzyżmo”, składał się z dwóch inicjałów, I (jota) i X (khi). Ten drewniany krzyż na ścianę zwany monogramem był znacznie starszy niż chrześcijaństwo.

Później cesarz Konstantyn I postanowił dodać drugą literę do krzyża. To była litera P. Zanim stał się chrześcijańskim symbolem szczęścia, duży krzyż na ścianę łaciński symbolizował takie rzeczy, jak cztery punkty kardynalne. Bez wątpienia z powodu związku między horyzontalnością naszego zegarka a wertykalnością świata duchowego, płodności i innych.

To właśnie w czasie ukrzyżowania Jezusa z Nazaretu krzyz na sciane łaciński nabrał nowego znaczenia i stał się symbolem Chrystusowej miłości, altruizmu i oddania człowiekowi. Kult chrześcijańskiego duży krzyż na ścianę rozprzestrzenił się następnie w Europie, Afryce i obu Amerykach.

Krzyż łaciński stał się wówczas dla większości wierzących symbolem nadziei i szczęśliwszego jutra. Pochodzenie krzyża św. Piotra wywodzi się z artykułu „Dzieje Piotra” napisanego na początku III wieku. Jest to jednak tekst niepotwierdzony przez władze religijne.

krzyż - duży - drewniany - biały krzyż na ścianę

Mówi się, że Piotr poprosił, aby go ukrzyżowano głową w dół. I nie bez powodu uważał, że nie jest godzien klasycznego ukrzyżowania, podobnego do ukrzyżowania Chrystusa. Od tego dnia krzyżyki na ścianę św. Piotra jest kojarzony z absolutnym symbolem pokory przed Jezusem Chrystusem. Ten odwrócony krzyżyk drewniany na ścianę może być również interpretowany jako symbol antychrześcijański lub krzyż szatański.

krzyż – krzyze – do domu – drewniany rzeźbiony

Dowiedz się więcej o Krzyżu Świętego Piotra. Krzyż św. Antoniego jest, jak sama nazwa wskazuje, krzyżem niesionym przez św. Antoniego krzyże rodzaje. Jego kształt litery T sprawia, że ​​przedstawienie to jest prawdziwym symbolem franciszkańskiej duchowości opartej zarówno na pokorze, jak i ubóstwie.

Ten chrześcijański krzyż ma kształt dziewiętnastej litery alfabetu greckiego krzyże drewniany rzeźbione na ścianę, Tau. Taw to także ostatnia litera alfabetu hebrajskiego. Oznacza wypełnienie słowa Bożego krzyże chrześcijańskie. Krzyż św. Antoniego jest symbolem, którym „Biedaczyna z Asyżu” podpisywał swoje listy i błogosławił wszystkich, którzy spotkali go na swojej drodze.

Krzyż stojący ten bardzo szybko został przyjęty przez chrześcijan. Często była też przedstawiana w rzymskich katakumbach. Tau jest także nieodłącznym symbolem świętego Franciszka z Asyżu. Zgodnie z opowieścią, święty Franciszek usłyszałby homilię papieża Innocentego III mówiącą o Tau i jego pragnieniu naznaczenia ludzi tym symbolem zbawienia.

Według historii krzyż św. Andrzeja był używany podczas tortur pierwszego apostoła, który znał Jezusa: „św. Andrzeja”. Tradycja głosi, że św. Andrzej został ukrzyżowany przez Rzymian podczas pierwszego głoszenia kazań w Mezji.

Pierwotnie krzyż ten miał kształt litery X. Stąd nazwa „Krzyż św. Andrzeja”. Ten krzyż rzeźbiony na ścianę jest również przedstawiony na fladze Burgundii, ponieważ sam święty Andrzej jest patronem państw burgundzkich. Krzyż nad drzwi świętego Andrzeja jest również bardzo popularny w dziedzinie architektury.

Pełni rolę urządzenia, które znacznie zwiększa odporność konstrukcji na działanie sił poziomych. Krzyż patriarchalny jest krzyżem katolickim z dodatkową poprzeczką. Kilka teorii próbuje wyjaśnić znaczenie tego dodatkowego elementu. Wśród najbardziej popularnych wyjaśnień mamy pomysł, że górna belka odnosi się do płyty przybitej nad Jezusem, gdy został ukrzyżowany. Na tej poprzeczce widniał napis: „Jezus z Nazaretu, Król Żydowski”.

krzyż - krzyze - do domu - drewniany rzeźbiony

Inne teorie mówią, że krzyż na ścianę drewniany patriarchalny został stworzony, aby zaznaczyć rozszerzenie władzy ówczesnych książąt. Dodatkowa kreska oznaczałaby wzrost potęgi Kościoła. Krzyż papieski jest symbolem najwyższej władzy Kościoła rzymskokatolickiego.

Jest to godło hierarchii kościelnej związanej z Papieżem, władcą Kościoła na ziemi. Krzyż papieski jest katolickim krzyżem utworzonym z pionowego pręta przeciętego przez trzy poziomy umieszczone w malejącej kolejności długości. Jako oficjalny symbol papiestwa, używanie krzyż na ścianę do salonu papieskiego przez inne kościoły i organizacje było surowo zabronione.

Dla przypomnienia krzyż papieski różni się od krzyża arcybiskupiego. Ten ostatni składa się tylko z dwóch poziomych pasków. Wśród katolików trzy belki papieskiego krzyż katolicki reprezentują Trójcę Świętą – Boga Ojca, Syna Jezusa i Ducha Świętego.

krzyż – katolicki – na ścianę do salonu – nad drzwi

Związane są także z obszarami podlegającymi władzy papieża: Kościołem, niebem i światem ziemskim. Popularna legenda głosi, że krzyż katolicki celtycki został włączony przez świętego Patryka, kiedy nawrócił pogan w Irlandii na chrześcijaństwo. Mówi się, że święty Patryk skojarzył tradycyjny łaciński krzyż drewniany rzeźbiony z okrągłym symbolem pogańskiego słońca, aby udowodnić nowo nawróconym wyznawcom miejsce chrześcijańskiego krzyża.

Inni twierdzą, że umieszczenie katolickiego krzyża na szczycie koła oznacza ostateczną moc Boga Słońca Chrystusa, czczonego przez pogan. Niektóre źródła podają, że kręgi wokół skrzyżowania katolickiego krzyża symbolizują zjednoczenie, totalność i włączenie religii w nasze życie. Aby zrozumieć prawdziwą symbolikę krzyż drewniany rzeźbiony celtyckiego, musimy również polegać na pismach chrześcijańskich mnichów.

krzyż - katolicki - na ścianę do salonu - nad drzwiTen chrześcijański symbol szczęścia jest teraz reprezentowany wszędzie. Pierwsza pozioma gałąź prawosławnego krzyża oznacza znak umieszczony przez Poncjusza Piłata na szczycie krzyża króla Żydów „Jezusa z Nazaretu”. Środkowy słupek przedstawia rozpostarte ramiona Jezusa, a trzeci symbolizuje podparcie stóp Chrystusa.

Zasadniczo orientacja tego trzeciego taktu różni się w zależności od tradycji. Krzyż jerozolimski to krzyż, którego użycie datuje się na XI i XII wiek, kiedy krzyżowcy zdobyli Jerozolimę przed przywróceniem chrześcijaństwa w regionie.

Godefroy de Bouillon, jeden z przywódców krucjat, postanowił przyjąć krzyż jerozolimski jako symbol nowego państwa krzyżowców zwanego „łacińskim królestwem jerozolimskim”. Krzyż jerozolimski składa się z dużego centralnego krzyża z czterema małymi przedstawieniami krzyża greckiego w każdym kwadrancie.

Pod względem symbolicznym ten typ chrześcijańskiego krzyża oznacza kilka rzeczy. Centralny symbol oznaczałby rezygnację z samego Chrystusa, srebrny krzyż na ścianę. Cztery ćwiartki miałyby związek z czterema ewangelistami lub czterema krańcami ziemi, gdzie Jezus chciał, aby jego słowo zostało zaniesione przez jego wiernych uczniów.

krzyż – stojący – krzyże chrześcijańskie – nowoczesne na ścianę

Teologowie i specjaliści twierdzą, że wszystkie greckie krzyze przedstawione na tym krzyżu symbolizowałyby pięć ran Jezusa podczas ukrzyżowania. Krzyż Jezusa jest mocnym symbolem świata chrześcijańskiego. Znak uznania, medytacji i skupienia, intryguje też swoim pochodzeniem i znaczeniem – rodzaje krzyży. Dla wielu chrześcijan noszenie krzyż do domu Jezusa oznacza wiarę w chrześcijaństwo i tajemnicę Trójcy Świętej.

Dlaczego wzywamy Świętego Krzyża Jezusa? Jakie są podstawy tego mocnego znaku? Na podstawie tego, co mówią nam Ewangelie o męce Chrystusa i symbolach związanych z Krzyżem Jezusa, zbadamy przedstawienia i znaczenia piękny krzyż na ścianę Jezusa. Krzyż Jezusa: co mówią nam o nim Ewangelie i jakie stawia pytania.

krzyż - stojący - krzyże chrześcijańskie - nowoczesne na ścianę

Cztery ewangelie opowiadają o męce Chrystusa.

Każdy z nich daje inny kąt i wizję. Jednak wszystkie ich relacje opierają się na chronologicznej wizji ukrzyżowania z krzyżem pośrodku. Podsumujmy tutaj te historie, skupiając się na wzmiankach o Krzyżu. Co Ewangelie mówią nam o nowoczesne krzyże na ścianę Jezusa? Podczas rozwijania narracji pasyjnych w Ewangeliach, krzyż do domu jest kilkakrotnie w centrum uwagi. Daje nam to możliwość dowiedzenia się nieco więcej o tym chrześcijańskim znaku.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here