modlitwa do sw rity – codzienna – o zdrowie – w sprawach trudnych i beznadziejnych – litania

Rate this post

Rita urodziła się w małej wiosce niedaleko Cascii we Włoszech w 1381 roku. Jej rodzice wiele lat czekali na dziecko i dziękowali Bogu za narodziny Rity. Jako dziecko Rita często odwiedzała zakonnice w klasztorze augustianów w mieście i miała nadzieję, że pewnego dnia będzie mogła do nich dołączyć. Rodzice Rity mieli wobec niej inne plany – święta rita modlitwa. W czasach Rity było zwyczajem, że rodzice aranżowali małżeństwa dla swoich dzieci.

Rita odłożyła na bok własne pragnienia i była posłuszna rodzicom, anioł od spraw beznadziejnych. W wieku 12 lat wyszła za mąż za Paolo Manciniego, stróża miejskiego. Mieli dwóch synów. Mąż nie traktował jej dobrze, ale Rita pozostała blisko Boga w ciągu swoich pracowitych dni jako żony i matki z święty od spraw beznadziejnych.

modlitwa do sw rity – codzienna – anioł od spraw beznadziejnych –

Dwie grupy polityczne w Cascii zawsze toczyły waśnie. Pewnego dnia Paolo został złapany w środku bitwy między grupami i zginął. Niedługo potem obaj synowie Rity zmarli na chorobę, która przetoczyła się przez jej wioskę. Rita została sama na świecie. Jej myśli wróciły do marzenia z dzieciństwa o zostaniu zakonnicą.

Początkowo siostry augustianki odrzuciły Ritę, ponieważ była zamężna, ale z czasem modlitwy Rity zostały wysłuchane. Została przyjęta do życia zakonnego codzienna modlitwa do świętej rity, gdy miała 36 lat. Jej dni były wypełnione modlitwą i dobrymi uczynkami.

Pewnego dnia, około 20 lat po wstąpieniu do klasztoru, rozważała mękę i ukrzyżowanie Chrystusa. Kiedy się modliła, na jej czole pojawiła się mała rana. Wyglądało to jak ślad po cierniu, jak korona cierniowa, którą nosił Jezus – potężna modlitwa do św rity. Znak ten pozostał na czole Rity do końca jej życia. Było to przypomnienie wielkiej ofiary litania do sw rity w sprawach trudnych, jaką Chrystus złożył z miłości do wszystkich ludzi.

Przez kilka miesięcy przed śmiercią Rita nie mogła wstać z łóżka. Legenda o św. Rity mówi, że odwiedziła ją przyjaciółka i zapytała, czy czegoś nie chce. Rita powiedziała, że chciałaby mieć różę, która kwitła na podwórku domu, w którym dorastała. Przyjaciółka wiedziała, że to niemożliwe. Była zima, a róże nie kwitną na śniegu.

modlitwa do sw rity - codzienna - anioł od spraw beznadziejnych -Kobieta zostawiła Ritę i zaczęła iść do domu(litania do świętej rity w sprawach trudnych i beznadziejnych), smutna, że nie była w stanie dać Ricie jedynej rzeczy, o którą prosiła. Po drodze kobieta mijała dom rodzinny Rity. Ku jej zdumieniu, na gałązce krzewu róży kwitła pojedyncza kolorowa róża. Kobieta zerwała różę i pospieszyła z powrotem do klasztoru, aby dać ją Ricie. To było tak, jakby Bóg nagradzał Ritę za wszystkie ciernie w jej życiu cudem róży. Czasami można zobaczyć dzieło św. Rity trzymającej róże.

Rita z Cascii zmarła w 1457 r. i została kanonizowana w 1900 r. Wraz ze św. Judą jest patronką spraw niemożliwych. Przykład św. Rity przypomina nam, abyśmy pokładali wiarę w Bogu, który wskrzesił swego jedynego Syna, Jezusa, i obiecuje nam, że my również będziemy dzielić z Nim życie wieczne w niebie – stąd znamy modlitwa do matki boskiej od spraw beznadziejnych.

modlitwa do sw rity – o zdrowie – litania do sw rity w sprawach trudnych

Podobnie jak Elizabeth Ann Seton, Rita z Cascii była żoną, matką, wdową i członkinią wspólnoty religijnej. Jej świętość odbijała się na każdym etapie jej życia.

Rita, urodzona w Roccaporena w środkowych Włoszech, chciała zostać zakonnicą, ale w młodym wieku została zmuszona do poślubienia surowego i okrutnego mężczyzny, modlitwa do sw rity od spraw trudnych i niemozliwych. Podczas swojego 18-letniego małżeństwa urodziła i wychowała dwóch synów. Po śmierci męża w bójce i śmierci synów Rita próbowała wstąpić do zakonu augustianek w Cascii. Na początku nieudany, ponieważ była wdową, Ricie ostatecznie się udało.

modlitwa do sw rity - o zdrowie - litania do sw rity w sprawach trudnychZ biegiem lat jej surowość, modlitwa i miłosierdzie stały się legendarne. Kiedy na jej czole pojawiły się rany, ludzie szybko skojarzyli je z ranami po koronie cierniowej Chrystusa. Często rozmyślała nad męką Chrystusa. Jej troska o chore zakonnice była szczególnie serdeczna. Udzielała także porad osobom świeckim, które przychodziły do jej klasztoru.

Beatyfikowana w 1626 r. Rita została kanonizowana dopiero w 1900 r. Wraz ze św. Judą zyskała miano świętej od spraw niemożliwych – modlitwa do swietej rity. Co roku wiele osób odwiedza jej grób.

Odbicie. Chociaż z łatwością możemy sobie wyobrazić idealny świat, w którym moglibyśmy przeżywać nasze powołanie chrzcielne, taki świat nie istnieje, modlitwa do św rity o zdrowie. „Gdyby tylko…” dążenie do świętości nigdy nie jest w pełni realizowane, nigdy nie przynosi owoców, których Bóg ma prawo oczekiwać.

Rita została świętą, ponieważ dokonała wyborów, które odzwierciedlały jej chrzest i jej wzrost jako uczennicy Jezusa. Jej nadrzędnym wyborem na całe życie była wielkoduszna współpraca z Bożą łaską, ale aby tak się stało, potrzebnych było wiele małych wyborów. Niewiele z tych wyborów zostało dokonanych w idealnych okolicznościach – modlitwa do św rity w sprawach beznadziejnych – nawet wtedy, gdy Rita została mniszką augustiańską.

22 maja każdego roku wspólnota Kolegium św. Rity obchodzi święto naszej Patronki, Rity z Cascii. Urodzona w 1381 r. niedaleko Cascii we Włoszech, jako młoda dziewczyna często odwiedzała klasztor sióstr augustianek w Cascii i marzyła o tym, by pewnego dnia dołączyć do ich wspólnoty i zacząć modlitwa do świętej rity o zdrowie. Jej rodzice jednak, zgodnie z ówczesnym zwyczajem, przyrzekli jej małżeństwo iw wieku dwunastu lat wyszła za mąż za Paola Manciniego, człowieka o silnym i porywczym charakterze. Rita postanowiła postrzegać decyzję rodziców dotyczącą jej małżeństwa jako wolę Bożą wobec niej.

modlitwa do sw rity – o pomoc – w bardzo trudnej sprawie

Jako młoda matka bliźniaków modlitwa do świętej rity w sprawach trudnych i beznadziejnych, Rita owdowiała w wieku dwudziestu czterech lat. Zmuszona do znoszenia żalu po tym, jak jej mąż wpadł w zasadzkę i został zabity z rąk walczących na wojnie frakcji politycznych, gdy pewnego dnia wracał do domu z pracy, katastrofa dotknęła ją ponownie, gdy była świadkiem śmierci obojga jej dzieci z powodu chorób.

Takie tragedie zmiażdżyłyby i rozgoryczyły większość ludzi, ale nie Ritę modlitwa o pomoc. Choć zupełnie samotna, przepełniona smutkiem i mierząca się z czarną rozpaczą, pozwoliła Bogu ułożyć jej nowe życie, kierując myśli ku upragnionemu w młodości powołaniu – wstąpieniu do augustianek z modlitwa od spraw beznadziejnych.

Początkowo odmówiono jej wpisu modlitwa sw rita. W końcu, w 1413 r., Zakon dał jej wjazd i przez następne czterdzieści lat zyskała wielki podziw swoją surowością, oddaniem modlitwie i miłosierdziu, dążąc zwłaszcza do zachowania pokoju i zgody między walczącymi mieszkańcami Cascii oraz łagodząc ból, niepokoje i smutku potrzebujących.

modlitwa do sw rity - o pomoc - w bardzo trudnej sprawieZe św. Ritą kojarzone są różne ikonografie, m.in. rana na czole – „Dar cierni”. W wieku około sześćdziesięciu lat medytowała przed obrazem Chrystusa ukrzyżowanego modlitwa sw rity, gdy nagle na jej czole pojawiła się mała rana, jakby cierń z korony, która otaczała głowę Chrystusa, przebił jej własne ciało. Aż do śmierci Rita nosiła ten zewnętrzny znak stygmatyzacji i zjednoczenia z Panem – modlitwa w bardzo trudnej sprawie.

modlitwa do sw rity – potężna – nowenna

„Legenda o róży” jest jednak najpiękniejsza ze wszystkich.

Kiedy Rita umierała, poprosiła krewnego, aby przyniósł jej różę z ogrodu dawnego domu jej rodziców w górach. To była drobna przysługa, ale niemożliwa w środku zimy. Było przeraźliwie zimno modlitwa w sprawach beznadziejnych, małe strumyki zamarzły, drzewa były jałowe – bez liści, bez kwiatów – a drogi oblodzone i niebezpieczne. Niemniej jednak krewna zobowiązała się spełnić pragnienie Rity i spacerując od jednej wioski do drugiej po stromych, górskich ścieżkach, ku jej zdumieniu, odkryła pojedynczą jaskrawą różę na krzaku tam, gdzie Rita powiedziała, że będzie w niegościnnym środowisku. W ten sposób święta z ciernia stała się świętą z róży, a ona, której niewykonalne prośby ją spełniły, stała się orędowniczką wszystkich tych, których własne prośby również wydają się niemożliwe.

Ostatnie słowa Rity do zgromadzonych wokół niej sióstr brzmiały: „Trwajcie w świętej miłości Jezusa. Trwajcie w posłuszeństwie świętemu Kościołowi Rzymskiemu. Trwajcie w pokoju i braterskiej miłości”.

Tradycją Rity jest wnoszenie pokoju modlitwa w sprawach trudnych i beznadziejnych do św józefa, wywalczonego jej wielkim cierpieniem, wiarą i odwagą oraz pięknem chrześcijańskiej miłości do zimowego społeczeństwa targanej konfliktami Cascii. Rita była kobietą siły i wiary – wzorem do naśladowania w St Rita’s College w Clayfield – nowenna do sw rity w sprawach trudnych. Rita powróciła do Boga 22 maja 1457 r., a jej ciało jest czczone w sanktuarium w Cascii, które nosi jej imię.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here